Det historiske, tradisjonelle skoghotellet Kleivstua Hotell, bygget rundt 1780, blir nå partnerhotell i Classic Norway Hotels.

Rundt 1780 ble Kleivstua bygget, og med økende turisme over Krokskogen oppstod behovet for bevertning og overnatting. Tidligere hadde det vært skysskifter på steder som Øvre Jonsrud i Lommedalen, Midtskogen på Krokskogen, og Sundvollen ved Tyrifjorden. Øvre Jonsrud fungerte også som gjestgivergård. Omkring 1807 gjennomgikk Kleivstua en ombygging fra seter til skysstasjon, i tråd med endringer i veiruten som nå gikk ned Sørkleiva. Kleivstua, som nydelig ligger på toppen av Sørkleiva, fortsatte som et turisthotell. Etter ferdigstillelsen av veien over Sollihøgda rundt 1860 ble skysstasjonen på Øvre Jonsrud overflødig og ble nedlagt. Kleivstua forble da et kjærkomment turisthotell.

Med 43 rom fordelt på 18 bygninger, tilbyr hotellet i dag en historisk atmosfære og er ideelt for bedriftsmøter, konferanser, selskaper og fritidsaktiviteter som ski.

-Vi er glade for å inngå en partneravtale som omhandler salg og markedsføring med Kleivstua Hotell og på denne måte kunne ønske enda et ikonisk hotell velkommen inn i vår reiselivsfamilie, sier Classic Norway Hotels-adm.dir Stepehn Meinic-Bache.

Egen web-side om hotellet kommer snart.