Personvernerklæring

I personvernerklæringen til Classic Norway Drift AS vil du finne informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse blir samlet, hva de brukes til og hvilket rettslig grunnlag som foreligger.

Ditt personvern er viktig for Classic Norway Drift AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Classic Norway Drift AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig Classic Norway Drift AS bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes for de ulike selskapene.

Classic Norway Drift AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:
For å kunne administrere hotellbookinger, kurs og konferanse bestillinger, og tilby overnatting til våre gjester er det nødvendig for oss og våre samarbeidspartnere å behandle blant annet navn, adresse, fødselsdato, detaljer om overnattingen (navn på hotell, romnummer, pris, betalingsmåte, antall døgn, antall gjester osv.), passnummer (kun for gjester med registrert adresse i utlandet) og arbeidsgiver (for overnattinger i regi av firmaavtale).

Bordreservasjon
For å kunne administrere bordreservasjoner på noen av våre restauranter er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, kontaktinformasjon, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle merknader. Personopplysningene brukes først og fremst for å kunne yte service i kundeforholdet. Dersom du har samtykket til det, vil vi også bruke opplysningene til å gi deg relevant informasjon og gode tilbud fra restauranten. Kommunikasjonen vil foregå via e-post evt. sms.

Hotellavtale
For å kunne inngå og oppfylle hotellavtaler er det nødvendig å behandle personopplysninger som navn og kontaktinformasjon til kontaktperson (-er) hos kunde både fra offentlig og privat sektor. I forbindelse med å ivareta hotellavtalen har vi behov for å oppbevare personopplysninger for kontaktpersonene hos kunden på avtaler med varighet fra 1-5 år.

Classic Norway Drift AS´s (Loyall) er vårt fordelsprogram der våre medlemmer får fordeler i forbindelse med overnatting, poeng samt rabatter og andre fordeler.

Classic Norway Drift AS tilbyr ulike former for kundeservice for å kunne bistå våre kunder i situasjoner der det er nødvendig. For å tilby denne tjenesten vil vi behandle din persondata med formålet om å identifisere deg, og feilsøke i din konto. Alle revisjonslogger som beholdes med det formål å tilby deg kundestøttetjenester, vil slettes når formålet er nådd. All annen informasjon angående klager du kan ha registrert hos oss, vil bli lagret i 10 år, for at vi skal kunne etterkomme rettigheter du kan ha under forbrukerlovgivning. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personlige data til kundestøtteformål, er lovmessig interesse, våre juridiske forpliktelser og din godkjenning av eventuelle medlemsvilkår. Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtale med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Dataen er lagret innenfor EU/EØS. Utover dette overføres ikke personopplysningene til andre tredjeparter.

Classic Norway Wifi
Vi tilbyr gratis Wifi på våre hoteller. For å kunne benytte deg av denne tjenesten er det nødvendig for oss å behandle blant annet IP-adresse, MAC-adresse, og telefonnummer.

Gavekort
I betalingsløsningen til våre Gavekort samarbeider vi med Vipps, og vi trenger persondata om deg for at vi skal kunne levere denne tjenesten. Vi bruker din persondata for å kunne levere tjenesten og supportere produktet etter at det er levert. Informasjonen som tas vare på ved gjennomføring av Ved kjøp av gavekort som blir sendt med posten trenger vi bestillers e-postadresse for kvittering. Navn, adresse og mobilnummer til mottaker eller bestiller, for levering og aktivering av gavekort.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne levere tjenesten og supportere produktet etter at det er levert. Informasjon som tas vare på ved gjennomføring av kjøp av digitale gavekort på Classic Norway Drift AS er navn og e-postadresse på kjøper. Vi påberoper oss en berettiget interesse på personopplysningene hvor formålet er å kunne kjøpe digitale gavekort til seg selv eller til andre. Det kan være gavegiver som oppgir personopplysninger på vegne av noen andre, og gavemottaker har da rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger.

Kjøpshistorikk og personopplysninger blir lagret av nødvendige hensyn i forhold til regnskapsmessige lovgivninger og slettes etter 5 år. Dette trenger vi for å kunne sende deg selve gavekortet som inneholder en unik gavekortID. GavekortID`en registrerer du når du skal booke selve hotellovernattingen på classicnorwayhotels.no

Markedsføring
I likhet med de fleste andre virksomheter, har vi en berettiget interesse i å markedsføre våre tjenester. Dersom vi har et eksisterende kunde/medlemsforhold til deg vil vi sende deg relevant informasjon knyttet til våre tjenester. Dette kan eksempelvis være utsendelse av invitasjon til arrangementer, informasjon om aktuelle kampanjer, nyhetsbrev, medlemsblad mm. Du kan når som helst reservere deg mot å motta slike henvendelser ved å sende en e-post til post@classicnorway.no.

Markedsføring utover dette vil være basert på ditt eventuelle samtykke. For å kunne markedsføre våre tjenester er det nødvendig for oss å behandle opplysninger om navn og kontaktinformasjon. I tillegg kan du selv oppdatere din medlemsprofil med interesser og preferanser.

Nettsteder
Vi benytter en rekke skjemaer på våre nettsteder. I enkelte tilfeller lagres informasjonen i CMS’et, men ellers videreformidles det til vårt CRM-system eller aktuell kontaktperson. Det skal være tydelig merket i hvert skjema hva informasjonen benyttes til, og vi vil ikke benytte persondata til videre markedsføring så fremt det ikke er gitt mulighet og innhentet samtykke til dette.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Informasjonskapsler er et stykke data i form av tekst eller tall som lagres lokalt på din datamaskin når du besøker nettstedet. Vi benytter oss av informasjonskapsler for å få informasjon om blant annet hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Dette er opplysninger som blir benyttet til intern statistikk, og brukt til å forbedre nettstedet og din brukeropplevelse. Opplysningene behandles i avidentifisert form, noe som betyr at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Classic Norway Drift AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i vårt CMS og i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Det er kun søkeordet som lagres og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine? Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger? Vi vil kun dele dine personopplysninger med andre selskap i Classic Norway Drift AS i den grad det er nødvendig for å ivareta den daglige driften. Ettersom Classic Norway Drift AS er ansvarlig for det administrative arbeidet innenfor Classic Norway Drift AS betyr dette at personopplysninger som behandles av hotellene i Classic Norway Hotels. Utover dette vil personopplysninger om hotelldrift bli delt med selskapene som ligger under Classic Norway Drift AS. Det rettslige grunnlaget for dette er berettiget interesse, idet vi ønsker å effektivisere driften og tilby en best mulig tjeneste.

Ubetalte fordringer vil bli oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Informasjonssikkerhet
Vi tar informasjonssikkerhet på alvor og har etablert passende sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysningers integritet og tilgjengelighet. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Classic Norway Drift AS retningslinjer og rutiner for personvern.

Hvor lagres dine personopplysninger?
Personopplysninger som behandles av Classic Norway Drift AS lagres i utgangspunktet på servere i Norge. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.

Rettigheter
Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til Classic Norway Drift AS ved å sende e-post til: post@classicnorway.no

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet post@datatilsynet.no.

Personvernombud
Classic Norway Drift AS har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til Classic Norway Drift AS behandling av personopplysninger, send en e-post til: post@classicnorway.no