Miljøpolicy for Classic Norway Hotels

Vår visjon er å gi deg en helhetlig opplevelse, fra overnatting til bespisning og kulturaktiviteter. Og som en viktig del av dette arbeidet er Classic Norway Hotels i full gang med målrettet satsing på å bidra til et bærekraftig reiseliv. Bærekraft betyr at det skal være bra for gjestene og de fastboende, bra for klima og miljø og bra for økonomien. Uten dette er det ikke verd å satse på reiseliv og vi opplever til vår glede at stadig flere turister er opptatt av klima og bærekraft.

I Classic Norway Hotels skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Som Miljøfyrtårnsertifisert bedrift/hoteller jobber vi målrettet for å forbedre våre miljøprestasjoner innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Våre fokus områder

– Vi skal være en attraktiv arbeidsplass der alle ansatte skal føle seg trygg, inkludert og verdsatt.

– Vi skal redusere vårt klimaavtrykk, med fokus på energibruk og avfallshåndtering

– Vi har valgt ut to av FNs bærekraftsmål som Classic Norway Hotels vi skal ha ekstra fokus på


«Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.»

«Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting».